Litewska 11/13 p. 3 80-719 Gdańsk agencja@agencjacelnaprofi.com
progi statystyczne intrastat

Deklaracja Intrastat

Zgłoszenie INTRASTAT

 
 
Deklaracja Intrastat co to właściwie jest?

Deklaracja Intrastat według Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne Dz.U.2020.1382 z późn.zm. zgłoszenie INTRASTAT czyli deklaracja intrastat, to przekazanie organom celnym w postaci elektronicznej, sporządzonych w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii.

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji?

Osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT, w myśl przepisów prawa celnego, jest osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i dokonuje wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej.

Kiedy składać INTRASTAT deklaracje?

Kiedy wartość dokonywanych przywozów lub wywozów towarów, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy, przekroczyła określoną odpowiednio na aktualny rok sprawozdawczy wysokość progu w przywozie lub wywozie

lub

kiedy wartość dokonywanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła określoną odpowiednio na aktualny rok sprawozdawczy wysokość produ w przywozie lub wywozie; w tym wypadku osoba zobowiązana jest do złożenia deklaracji INTRASTAT za miesiąc w którym takie przekroczenie nastąpiło.

Termin składania deklaracji INTRASTAT do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja Intrastat.

sporządzanie Intrastat

Progi INTRSTAT na 2022 r.

 
1. Próg podstawowy:
    • * w przywozie    4 000 000 zł.
    • * w wywozie       2 000 000 zł.
2. Próg szczegółowy:
    • * w przywozie   65 000 000 zł.
    • * w wywozie    120 000 000 zł.

Przydatne linki:

Wydziału Intrastat Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Wydział Intrastat Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje

kontakt telefoniczny według NIP wykaz dostępny na puesc.gov.pl https://puesc.gov.pl/e-intrastat

e-mail: igi.ias.szczecin@mf.gov.pl

 

Powrót do strony głównej kliknij tutaj